Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ιστοσελίδας www.marvaritsuites.com. Εξατομικευμένος ( tailor made ) σχεδιασμός γραφικών, σχεδιασμός logo, facebook page lifting, συγγραφή κειμένων και basic seo setup. H νέα κατασκευή βασίστικέ στο CMS joomla.